Privacyverklaring ZPITS Flex

Voor ZPITS Flex is vertrouwelijke informatie een serieuze zaak. We gaan zorgvuldig met uw informatie om en werken met betrouwbare programma’s en partners om gegevens te verwerken. In deze privacyverklaring vertellen we hoe we omgaan met uw gegevens.

ZPITS Flex

ZPITS Flex is gevestigd aan de Seinhuiswachter 18-20,  in Rotterdam. We zijn bereikbaar via 010 –  437 27 00. Online zijn we te vinden op www.zpitsflex.nl Onze dienstverlening is er op gericht om kandidaten te bemiddelen naar vacatures bij onze opdrachtgevers en om onze opdrachtgevers te ondersteunen bij het optimaliseren van hun personeelsbestand.

We verzamelen gegevens van kandidaten, van onze zakelijke relaties en van bezoekers van onze website, met als doel het op een goede manier uitvoeren van onze dienstverlening als arbeidsbemiddelaar. Hierbij streven we naar minimale gegevensverwerking.

Wie zijn onze relaties en met welk doel verzamelen we informatie

Kandidaten

Om onze dienstverlening goed uit te kunnen voeren verzamelen we gegevens van kandidaten. U levert die zelf bij ons aan middels uw cv, door mailcontact, via de website of door het inschrijfformulier in te vullen op evenementen. Uw gegevens worden verwerkt in betrouwbare en goed beveiligde programma’s en worden alleen gedeeld met opdrachtgevers aan wie we u voorstellen voor het invullen van een vacature. U heeft op het inschrijfformulier toestemming gegeven voor deze werkwijze.

We verzamelen bij inschrijving de volgende gegevens: NAW-gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens. Pasfoto. Geboortegegevens, geslacht, nationaliteit, burgerlijke staat. ID-bewijs, BSN en bankgegevens, informatie over mobiliteit en justitieel verleden, opleidingsniveau en werkervaring, financiële gegevens over huidige salaris en eventuele schuldsanering. Beschikbare dagen, referenties.

Het ID-bewijs mag bij werving en selectie gebruikt worden om te kijken of u mag werken in Nederland. Gaat u niet binnen acht weken aan de slag via onze bemiddeling, dan verwijderen we het ID-bewijs.

U bepaalt zelf welke gegevens u met ons deelt. Indien u niet wilt dat we uw gegevens opslaan voor bovenstaande doeleinden, dan kunnen we geen werkzaamheden voor u verrichten. U kunt dit laten weten via info@zpitsflex.nl

Zakelijke relaties

We verwerken persoonsgegevens van contactpersonen bij onze opdrachtgevers en bij onze leveranciers met als doel hen te informeren over onze activiteiten, onze relatie te onderhouden en om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren en/of te kunnen samenwerken.

We verzamelen de volgende gegevens: Bedrijfsnaam, adresgegevens, naam en contactgegevens, functie, financiële gegevens in verband met facturatie en overige gegevens die van belang zijn om goed met u te kunnen samenwerken.

U bepaalt zelf welke gegevens u met ons deelt. Indien u niet wilt dat we uw gegevens opslaan voor bovenstaande doeleinden, dan kunnen we geen werkzaamheden voor u verrichten. U kunt dit laten weten via info@zpitsflex.nl

Medewerkers

We verwerken en bewaren ook gegevens van onze medewerkers met als doel uitvoering te geven aan de arbeidsovereenkomst en om goed samen te kunnen werken.

We verzamelen de volgende gegevens: NAW-gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens, pasfoto, geboortegegevens, geslacht, nationaliteit, burgerlijke staat. ID-bewijs, BSN en bankgegevens, informatie over mobiliteit en justitieel verleden, opleidingsniveau en werkervaring, financiële gegevens over huidige salaris en eventuele schuldsanering, beschikbare dagen, referenties. Deze gegevens worden bewaard zolang de arbeidsovereenkomst geldt. Daarna maximaal 7 jaar in verband met de wettelijke bewaarplicht van de administratie.

Websitebezoekers

Onze site maakt gebruik van cookies om een goed functionerende website te kunnen tonen, voor koppelingen met social media en voor statistieken en analyse. Met deze cookies verzamelen we informatie over het gebruik van onze website. Sommige informatie wordt gedeeld met onze partners voor social media, adverteren en analyse (Google). De informatie die Google verzamelt wordt opgeslagen op computers in de Verenigde Staten. U heeft de mogelijkheid om cookies niet te accepteren, mogelijk werkt de site dan niet optimaal.

Hoe we omgaan met uw gegevens

Verzamelen

Uw gegevens worden op verschillende manieren verzameld:

 • Door het bezoeken van onze website
 • Door het invullen van het formulier op onze website
 • Door het invullen van het inschrijfformulier tijdens een intakegesprek op onze vestiging of op andere locaties of evenementen
 • Door contact met ons te leggen en uw gegevens bij ons achter te laten.
 • Door ontmoetingen op netwerkbijeenkomsten

Delen met derden

In sommige gevallen worden uw gegevens met derden gedeeld. Dit gebeurt op basis van gerechtvaardigd belang, toestemming, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met eerder genoemde doelen. We delen informatie met derden bijvoorbeeld voor:

 • het uitwisselen van informatie van u als potentiële kandidaat als we u voorstellen aan een opdrachtgever
 • het uitwisselen van informatie met door u opgegeven referenten
 • het uitwisselen van informatie over uw organisatie aan potentiële kandidaten
 • het verwerken van uw gegevens door onze leveranciers ter ondersteuning van onze diensten zoals zakenpartners, financiële leveranciers, CRM-leveranciers, externe adviseurs etc. Zij hebben beperkt toegang tot uw gegevens en zijn gebonden aan vertrouwelijk behandelen van deze informatie verplichtingen.
 • het verwerken van uw informatie door overheids-/uitkeringsinstanties indien we daartoe verplicht of gerechtigd zijn.
 • en in alle gevallen dat we wettelijk verplicht zijn om informatie aan te leveren.

We zien er op toe dat met deze derden afspraken worden gemaakt over de eisen waar de gegevensuitwisseling aan moet voldoen.

Uw persoonsgegevens worden niet uitgeleend, verhuurd, verkocht of op een andere manier openbaar gemaakt.

Hoe we uw persoonsgegevens beschermen

We werken met goed beveiligde en professionele programma’s om uw gegevens optimaal te beschermen. Ook online is onze beveiliging op orde. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig. Als we langer dan twee jaar geen betekenisvol contact hebben gehad, zullen we uw gegevens uit onze administratie verwijderen. Tenzij de wet anders vereist. Voor bepaalde gegevens geldt dat het vanwege de wettelijke bewaarplicht van de administratie verplicht is om gegevens langer te bewaren.

Met uitzondering van de noodzakelijke informatie die we als ondernemer verplicht zijn om 7 jaar in onze administratie te bewaren.

Het recht om gegevens in te zien en/of te laten verwijderen

U heeft het recht om uw gegevens die we van u bewaren in te zien, te laten aanpassen in ons bestand of om te laten verwijderen. U kunt hiervoor een mail sturen naar info@zpitsflex.nl.

Contact

Heeft u toch nog vragen naar aanleiding van onze privacyverklaring, neem dan contact met ons op via info@zpitsflex.nl

Laatste update: mei 2018